İLAN

AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/28 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

android-time 03:30:36
İLAN

AMASYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa çıkartılan taşınmaz AMASYA İLİ MERKEZ İLÇESİ HELVACI

MAHALLESİ 1815 ADA 4 PARSEL SAYILI taşınmaz olup, tapuda ev ve arsası vasfı ile

kayıtlıdır. Yüzölçümü 285,93 m2 dir. Taşınmaz üzerinde tek katlı 1 adet mesken binası vardır.

Bina yaklaşık 88,00 m2 alanındadır ve halihazırda kullanılmaktadır. Arsa çok meyilli olduğundan ön cepheden görünüşte mesken binası iki kat gibi ancak aşırı kot farkından dolayı sadece ön cephesinde 1/4 bodrumludur. Tek katlı beden duvarları tuğladan yığma seklinde inşa edilmiştir. Ahşap tavanlı ve de ahşap çatı üzeri kiremit örtülüdür. Mesken binası ikiye bölünerek kullanılmakta olup, iki ayrı girişi bulunmaktadır. İçi ve dışı sıvalı ve boya-badanalıdır. Bodrum kısmı odunluk olarak kullanılmaktadır. Ahşap kapı ve pencereli, tabanları kaplamasızdır. Mutfağı mermer tezgahlı alt ve üst dolapları sunta üzeri meşe kaplıdır. Yaklaşık 20-25 yıllık bir binadır. Elektrik ve suyu mevcut, soba ısıtmalıdır. Taşınmaz imar parseli olup, geometrik sekil olarak dikdörtgen seklinde, imar yoluna cepheli, topografik açıdan çok meyilli bir zemine sahip, imar yolundan düşük kottadır. Taşınmazın ulaşımı zordur. Çevresi meskun alandır. İl merkezine 7 km mesafededir. Taşınmazın arsa olarak m2 si 100,00 TL olup,

Üzerindeki bina değeri: 47.108,60 TL

Arsa değeri: 28.593,00 TL olmak üzere;

Toplam 75.701,60 TL MUHAMMEN BEDELLE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

Yüzölçümü: 285,93 m2

İmar Durumu: Amasya Belediye Başkanlığının imar durum belgesine göre;

Parselasyon ve imar durumu aynıdır.

1/1000 ölçekli imar planında konut alanında kalmaktadır.

İnşaat nizamı ayrık-bitişik nizam iki (AB-2) kattır.

Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun

14/11/1997 tarihli kararı ile Ferhat su kanalı koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti: 75.701,60 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcut tapu kaydında görüldüğü gibidir.

1. Satış Günü: 04/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü: 30/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri: AMASYA ADLİYESI SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI GİRİŞ

KAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, IIK.127.madde gereği satış ilanı tebliğ olunamayan ilgililere gazete ilanı ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.21/01/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

AMASYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa çıkartılan taşınmaz AMASYA İLİ MERKEZ İLÇESİ HELVACI

MAHALLESİ 1815 ADA 4 PARSEL SAYILI taşınmaz olup, tapuda ev ve arsası vasfı ile

kayıtlıdır. Yüzölçümü 285,93 m2 dir. Taşınmaz üzerinde tek katlı 1 adet mesken binası vardır.

Bina yaklaşık 88,00 m2 alanındadır ve halihazırda kullanılmaktadır. Arsa çok meyilli olduğundan ön cepheden görünüşte mesken binası iki kat gibi ancak aşırı kot farkından dolayı sadece ön cephesinde 1/4 bodrumludur. Tek katlı beden duvarları tuğladan yığma seklinde inşa edilmiştir. Ahşap tavanlı ve de ahşap çatı üzeri kiremit örtülüdür. Mesken binası ikiye bölünerek kullanılmakta olup, iki ayrı girişi bulunmaktadır. İçi ve dışı sıvalı ve boya-badanalıdır. Bodrum kısmı odunluk olarak kullanılmaktadır. Ahşap kapı ve pencereli, tabanları kaplamasızdır. Mutfağı mermer tezgahlı alt ve üst dolapları sunta üzeri meşe kaplıdır. Yaklaşık 20-25 yıllık bir binadır. Elektrik ve suyu mevcut, soba ısıtmalıdır. Taşınmaz imar parseli olup, geometrik sekil olarak dikdörtgen seklinde, imar yoluna cepheli, topografik açıdan çok meyilli bir zemine sahip, imar yolundan düşük kottadır. Taşınmazın ulaşımı zordur. Çevresi meskun alandır. İl merkezine 7 km mesafededir. Taşınmazın arsa olarak m2 si 100,00 TL olup,

Üzerindeki bina değeri: 47.108,60 TL

Arsa değeri: 28.593,00 TL olmak üzere;

Toplam 75.701,60 TL MUHAMMEN BEDELLE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

Yüzölçümü: 285,93 m2

İmar Durumu: Amasya Belediye Başkanlığının imar durum belgesine göre;

Parselasyon ve imar durumu aynıdır.

1/1000 ölçekli imar planında konut alanında kalmaktadır.

İnşaat nizamı ayrık-bitişik nizam iki (AB-2) kattır.

Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun

14/11/1997 tarihli kararı ile Ferhat su kanalı koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti: 75.701,60 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcut tapu kaydında görüldüğü gibidir.

1. Satış Günü: 04/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü: 30/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri: AMASYA ADLİYESI SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI GİRİŞ

KAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, IIK.127.madde gereği satış ilanı tebliğ olunamayan ilgililere gazete ilanı ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.21/01/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

Tüm haberler için tıklayın.

android-time 23 / 01 / 2020