Çarşamba, 24 May, 2017

Üye Ol - Üye Girişi - Şifremi Unuttum - Favorilerim - İletişim


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Cumartesi, Nis.15.2017 - 09:54
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ KÖYÜ GÖLETTEN BASINÇLI SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ, SULUOVA KOLAY SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ KÖYÜ GÖLETTEN BASINÇLI SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ, SULUOVA KOLAY SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Merzifon Kayadüzü Köyü Göletten Basınçlı Sulama Tesisi Yapım İşi, Suluova Kolay Sulama Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                   : 2017/175244

1-İdarenin

a)Adresi:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05100 Merkez AMASYA MERKEZ/AMASYA

b)Telefon ve faks numarası:3582100050 - 3582100054

c)Elektronik Posta Adresi:sulama05@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
 

a)  Niteliği, türü ve miktarı                              : 2 adet sulama tesisi yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. Yapılacağı yer                                           : Amasya Merzifon Kayadüzü Köyü ve Suluova Kolay Köyü
  2. İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) işin süresi                                                 : Yer tesliminden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                                        :İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05100

Merkez

b) Tarihi ve saati                                          : 03.05.2017 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan "A - IX" Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Bu haber 105 defa okundu.
Etiketler: İLAN

Benzer Haberler

“19 Mayıs büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır”

“19 Mayıs büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır” Amasya Valisi Salih Işık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

Cumartesi, May.20.2017 - 09:15

Yapılandırmanız bozulmasın, son gün 31 Mayıs

Yapılandırmanız bozulmasın, son gün 31 Mayıs

Amasya Defterdarı Kaya Kurşun, yapılandırma yapıp da ilk iki taksitini ödemeyenler için son günün 31 Mayıs olduğunu söyleyerek, bu fırsatı kaçırmayın dedi.


Cuma, May.19.2017 - 09:20

İLAN

İLAN İLAN AMASYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Çarşamba, May.17.2017 - 09:04

İLAN

İLAN

AMASYA MERKEZ HATDAT HAMDULLAH İMAM-HATİP ORTAOKULU KONFERANS SALONU DÜZENLEMESİ ONARIM İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ


Cumartesi, Nis.22.2017 - 16:10

İLAN

İLAN

İLAN

T.C.

AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


Cuma, Nis.21.2017 - 11:04
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/