GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

EN ÇOK OKUNANLAR

  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

2016 Yılının ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Pazartesi, Oca.18.2016 - 09:14
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


2016 Yılının ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Amasya Belediye Meclisi aşağıda belirtilen 9 gündem maddesini görüşmek üzere, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Başkanlığı'nda Ocak  Ayı Meclis Toplantısını yaptı.

Amasya Belediye Meclisi aşağıda belirtilen 9 gündem maddesini görüşmek üzere, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Başkanlığı'nda Ocak  Ayı Meclis Toplantısını yaptı.

Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Gündem Maddeleri ise şu şekilde;

1-İmar Tadilatları,

2-5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereği 2016 yılı Meclis tatil günlerinin belirlenmesi,

3-Kadro ve Ünvan değişikliği,

4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği Belediye Başkan Yardımcılarının maaş artışlarının belirlenmesi

5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret artışlarının belirlenmesi,

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi,

7-5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin 8 (e) ve (p) bentleri gereğince ortak proje yapımı ve bu projeye ait yer tahsisinin ücretli veya ücretsiz süresinin belirlenmesi,

8-5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üyesi seçilmesi. (Gizli oy)

9-3194 Sayılı İmar Kanununun 23.maddesine göre teknik alt yapı bedellerinin belirlenmesi görüşüldü.

Yapılan toplantıda ilgili konulara ilişkin kararlar belediye başkanlığınca şu şekilde açıklandı;

Ocak ayı 1 nolu meclis kararı:İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; a- Amasya Merkez, Hızırpaşa Mahallesi, 1578 ada 2 parselde kayıtlı gayrimenkul imar uygulaması sonucu oluşmuş olup, uygulama imar planı yapımı esnasında oluşan teknik hata sonucu 40.00 m2 si imar yolunda kaldığından söz konusu imar yolunun ötelenmesi talep edilmiştir, Konu, 25.12.2015 tarih ve 2837 sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, G35 C 12 A 1 A imar planı paftası üzerinde yatay(y): 483.100-483.300, dikey(x):4.501.500- 4.501.800 koordinatları arasında kalan Hızırpaşa Mahallesi 1578 ada 2 parselin ve kuzeyinde bulunan parkın bir kısmının uygulama imar planı yapımı esnasında oluşan teknik hata sonucu imar yolunda kaldığından, parsel sınırının 15.00m’lik yolu devam ettirecek şekilde parselin kuzey batısında bulunan park tarafına kaydırılması doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-1371,47) Belediye Meclisinde de incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onaylanmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

b- Amasya Merkez Kapıkaya Köyü 166 ada 3, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22 parseller ve 169 ada 1, 5, 6, 7, 8 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin bulunduğu bölgede uygulama imar planında Kentsel Servis Alanları, yaya ve araç yolları, kanallar olarak planlanmıştır. 169 ada 6 numaralı parsel üzerinde faal un fabrikası çevresinde bulunan parseller üzerinde istihdamın arttırılmasına yönelik yeni tesisler kurmak ve fabrika kapasitesinin arttırılması amacıyla “Sanayi Alanı” ve “Ticaret” fonksiyonları olarak ( tek bir ada olacak şekilde) yeniden planlanması talep edilmiştir, Konu, 25.12.2015 tarih ve 2837 sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, G35 C 16 C 1 B ve G35 C 16 C 2 A imar planı paftaları üzerinde yatay(y): 481.900- 482.300, dikey(x):4.492.900-4.493.300 koordinatları arasında kalan Kapıkaya Köyü Paşalık Mevkii 166 ada 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 parsellerde mevcut imar planında Kentsel Servis Alanında (E=0.60) kalan ve 169 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde mevcut imar planında Kentsel Servis Alanında (E=0.60 , Hmaks=15.50m) kalan bölgede yeniden düzenleme yapılarak 166 ada 11, 12 parsel ve 169 ada 2, 3, 4 parsellerin mülkiyetleri, fonksiyonları ve yapılaşma koşulları korunarak güneyden 12.00 m’lik imar yolunun geçirilmesi, 166 ada 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 parseller (mevcut imar planında KSA, E=0.60)ve 169 ada 5, 6, 7, 8 parseller (mevcut imar planında KSA, E=0.60 Hmaks=15.50m) tek ada olacak şekilde karayollarına cephe veren kısmının “Ticaret Alanı (E=0.60 ve Yençok=15.50 m)” , diğer kısmının ise “ Sanayi Alanı (E=1.00 ve Yençok=Serbest)” olarak düzenlenmesi doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin (NİP-1368,26),, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-1371,46) Belediye Meclisinde de incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onaylanmasına,Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin,Kazım Özkaya, Kürşat Koca, Turgay sevindi)'nin 16 kabul oy, (Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer FarukÜnal)’ın 5 ret oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

Ocak ayı 2 Nolu meclis kararı: 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği 2016 yılı Meclis tatil günlerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2016 yılı Ağustos (1 ay) ayında tatile girmesine; Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve TurgaySevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Ocak ayı 3 Nolu meclis kararı: Kadro ve unvan değişikliğinin görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 08.01.2015 Tarih ve 4 Sayılı Meclis Kararına istinaden Belediyemize tahsis edilen memur kadrolarından dolu ve münhal bulunan kadrolarda kadro ve unvan değişikliği incelenmiş olup, II ve III sayılı cetvellerin ekli şekli ile kabulüne; Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Ocak ayı 4 nolu meclis kararı: 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereği Belediye Başkan Yardımcılarının maaş artışlarının belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisinden Başkan Yardımcıları olarak atananların ödenekleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere hesaplanarak verilen brüt 6.056,14 TL’yi geçmemek üzere Belediye Başkan Yardımcıları ödeneklerinin 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere verilmesine, yıl içinde yapılan kat sayı artışlarının maaşlara ilave edilmesine; Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Ocak ayı 5 Nolu meclis kararı: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret artışlarının belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince 2015 mali yılında Belediyemizde sözleşmeli olarak çalıştırılan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sanat Tarihi Uzmanı, Arkeolog, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, unvanlı personellerin 2016 yılında da çalıştırılması, sözleşmeli olarak çalıştırmış olduğumuz personellerin 2016 yılı aylık sözleşme ücretlerinin net mühendis 3.178,40 TL, mimar 3.178,40 TL, şehir plancısı 3.178,40 TL, arkeolog 2.839,93 TL, sanat tarihi uzmanı 2.523,69 TL, ekonomist 2.037,49 TL, tekniker 2.522,30 TL, teknisyen 2.031,71 TL, veteriner 2.978.94 TL olarak ödenmesine, 2016 yılında yeni alınacak İçişleri Bakanlığının onay verdiği kadar Avukata 2.938,04 Tl net ücret ödenmesine, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, İktisat mezunu sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulacağından sözleşmeli personellerinde görevlerine göre aynı ücretle çalıştırılmasına ve Bakanlar Kurulunun 2012/2665 sayılı kararı gereğince sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Ocak ayı 6 nolu meclis kararı: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personellere verilecek fazla mesai ücreti 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi B Cetvelinde nüfusa göre belirlenen aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerektiğinden, Zabıta ve İtfaiye Memurlarına 2016 Mali Yılında çalışan personele 01.01.2016 tarihi itibariyle brüt 275,54 TL ödenmesine; Üyeler;(Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

Ocak ayı 7 nolu meclis kararı: 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin 8 (e) ve (p) bentleri gereğince ortak proje yapımı ve bu projeye ait yer tahsisinin ücretli veya ücretsiz süresinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; . Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 26.11.2015 tarih ve 985 sayılı yazıları ile bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı ve Turizm Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinin alanlarında kendilerini yetiştirip geliştirebilmeleri uygulamalı derslerine ait stajlarını yapabilmeleri ve aynı zamanda araştırma,geliştirme,çalışmalarını sürdürerek ilimizdeki Turizm ve yiyecek içecek sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak adına bir merkez oluşturulması planlanmış olup, bu projenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a fıkrasında yer alan (kültür,sanat,turizm ve tanıtım) hizmeti olarak Belediyemizle aynı kanunun 75.maddesinin ( a ) ve ( d ) bentleri gereğince ortak proje olarak yapmak istedikleri ve bu proje için ihtiyaç duyulan mülkiyeti Belediye’ye ait Dere Mah.199 ada 14 parselde yer alan Belediye İş Merkezi teras katında bulunan bağımsız bölümün aylık 500.00 TL kira karşılığında tahsisi istenmektedir. 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) ve (p) bentleri gereğince ortak proje yapımı ve bu projeye ait yer tahsisinin 10 yıl süre ile olacağına, aylık kira bedelinin 500.00 TL ve yıllık tüfe oranına göre kira artışının yapılmasına; Üyeler;(Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Ocak ayı 8 nolu  meclis kararı: 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince denetim komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Hamza Şişman, Serpil Özarslan, Aysel Şahin, Mehmet Kırlangıç, Bekir Aydın’ın çekimser 3, kabul 18 oy ile seçilmelerine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

Ocak ayı 9 nolu meclis kararı: 3194 Sayılı İmar Kanununun 23.maddesine göre teknik alt yapı bedellerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.01.2016 tarih ve 41 sayılı teklif yazısı okundu.Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda su, yağmur suyu, kanalizasyon alt yapılarını yapmak, yaptırmak, yapılmış olanların bakım ve onarımını sağlamak,yeni yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yollara cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koyma yetkisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesine göre Belediyelere verilmesinden dolayı, Yol(Asfalt) Su-Kanalizasyon Teknik altyapı bedellerinin tahsili ile ilgili olarak; 3194 Sayılı İmar Kanununun 23.maddesinde belirtildiği şekilde parselasyon planları tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan, a- İnkişaf sahalarında teknik alt yapı bedellerinin peşin alınmasına, b- Kamu kurum ve kuruluşlarından teknik alt yapı bedeli alınmasına, c- İbadet alanlarından teknik alt yapı bedeli alınmamasına, d- 6306 sayılı yasa kapsamında değerlendirilen binalardan da teknik alt yapı bedeli alınmasına, e- Teknik alt yapı bedelinin tabloya göre hesaplanarak alınmasına, Ek: İNKİŞAF SAHALARINDA TEKNİK ALT YAPI BEDELİ (ARSA M2’Sİ) YOL SU VE KANALİZASYON BEDELİ (M2XTL) 40.00 TL KDV Hariç Yukarıda belirtilen hususların 3194 sayılı İmar Kanununun 23.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f’ maddesine ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre ücrete tabi gelirler tarifesi olarak kabul edilmesi uygun olduğuna, Üyeler;(Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 21 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.


Bu haber 1398 defa okundu.
Etiketler: Amasya Belediyesi 2016 Yılının ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.