GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Salı, Ağu.20.2019 - 10:09
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

AMASYA VALİLİĞİ AMASYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

4 Kalem Gıda Maddesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası: Madde 2 (a) bendinde belirtilmiştir.

1-idarenin

a) Adresi: GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA

b) Telefon ve Faks Numarası: 0 358 218 05 67 - 0 358 218 05 68

c) Telektronik Posta Adresi:751976@meb.k12.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

ç)

Et Ürünleri ve Yumurta Süt Mamulleri

Muhtelif Hahvaltılık Malzemesi Muhtelif Kuru Gıda Malzemesi

6 Kalem

7 Kalem 15 Kalem 30 Kalem

2019/389281 2019/389282 2019/389283 2019/389284

b) Teslim [yeri/yerleri]

c) teslim [tarih/tarihleri]

3- ihalenin

a) Yapılacağı Yer

GÜZEL SANATLAR LİSESİ PANSİYONU

Tüm Gıda Maddeleri Sözleşmeye Müteakip 360 Takvim günü içerisinde GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜR ODASI / AMASYA

b) Tarihi ve Saati

: Et Ürünleri ve Yumurta

28.08.2019

Saat

: 10.00

 

: Süt Mamulleri

28.08.2019

Saat

: 11.00

 

: Muhtelif Kahvaltılık Malzemesi

28/08/2019

Saat

• 14.00

 

: Muhtelif Kuru Gıda Malzemesi

28/08/2019

Saat

15.00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Mal alımı Tip idari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü, Hizmet alımı Tip idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.5.2 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İhale Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik, faaliyet belgeleri.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) isteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Tip idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Tip idari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

I) Tip İdari Şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, isteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c),(d), ve (ı) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, Tip idari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- a)ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı verilmeyecektir.

ihalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Güzel Sanatlar Lisesi /

7- AMASYA adresinde görülebilir

8- Teklifler, 3.madde (b) bendinde yazılı gün ve ihale saatine kadar Güzel Sanatlar Lisesi İhale Komisyon Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumların teklifleri kabul edilmeyecektir.

13- İhtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her bir kalem ayrı ayrı isteklilere yada birkaç kalem aynı istekliye de ihale edilebilecektir. Ancak, her üç durumda da her bir kalemin teminatları ayrı ayrı yatırılacak, sözleşmeleri ayrı ayrı yapılacaktır.

14- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hüküm giymediğine dair s< kaydı. İhale aşamasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

 


Bu haber 155 defa okundu.

Benzer Haberler

Ahi felsefesi yüzyıllar boyunca Anadolu insanı için sarsılmaz bir ölçü olmuştur

Ahi felsefesi yüzyıllar boyunca Anadolu insanı için sarsılmaz bir ölçü olmuştur

Ak Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil Ahilik Haftası ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.


Çarşamba, Eyl.18.2019 - 09:33

Amasya turuncuya büründü

Amasya turuncuya büründü

Amasya Şehzadeler Gezi yolunda "Dünya Hasta Güvenliği Günü" nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla kale, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri turuncu renge büründü.


Çarşamba, Eyl.18.2019 - 09:27

Ziraat Bankası Bölge Müdüründen Vali Varol’a ziyaret

Ziraat Bankası Bölge Müdüründen Vali Varol’a ziyaret

Vali Dr. Osman Varol, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Mustafa Sarıkuş ile Amasya Merkez Şube Müdürü Özlem Varlıoğlu’nu kabul etti.


Çarşamba, Eyl.18.2019 - 09:07

Vali Varol, şehitlerimizin aileleri, gazimiz ve koruyucu aileleri makamında konuk ederek ihtiyaç ile sorunlarını dinledi

Vali Varol, şehitlerimizin aileleri, gazimiz ve koruyucu aileleri makamında konuk ederek ihtiyaç ile sorunlarını dinledi

Vali Dr. Osman Varol, şehitlerimizin aileleri, gazimiz ve koruyucu aileleri makamında konuk ederek ihtiyaç ile sorunlarını dinledi.


Çarşamba, Eyl.18.2019 - 09:06

Vali Varol, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla kutlama komitesi üyelerini kabul etti

Vali Varol, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla kutlama komitesi üyelerini kabul etti

Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla kutlama komitesi üyelerini kabul eden Vali Dr. Osman Varol, Ahilikteki prensiplerin bugün modern prensiplere dönüşerek dünyanın birçok yerinde uygulanmakta olduğunu belirtti.


Çarşamba, Eyl.18.2019 - 09:06
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.