GAZETELER

EN ÇOK OKUNANLAR

  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

“Eğitim çalışanlarının umudu olarak hep birlikte yeni hedeflere yürüyoruz”

Perşembe, Ara.06.2018 - 08:38
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


“Eğitim çalışanlarının umudu olarak hep birlikte yeni hedeflere yürüyoruz”

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, 29 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleşen 13. Türkiye Buluşması ve Sonuç Bildirgesi ile ilgili “Eğitim Çalışanlarının Umudu Olarak Hep Birlikte Yeni Hedeflere Yürüyoruz” diye açıklama yaptı.

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, 29 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleşen 13. Türkiye Buluşması ve Sonuç Bildirgesi ile ilgili “Eğitim Çalışanlarının Umudu Olarak Hep Birlikte Yeni Hedeflere Yürüyoruz” diye açıklama yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Eğitim Birsen Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulları, İlçe Temsilcileri ve 2 binden fazla katılımcı ile düzenlenen “Eğitim Bir Sen 13. Türkiye Buluşması” toplantı sonucunda tüm eğitim çalışanlarını ilgilendirilen önemli kararlar alınmıştır.

Yapılan toplantı sonucunda düzenlenen sonuç bildirgesinde şu kararlar alınmıştır:

Vicdan tutulması yaşanan bir çağda, zulümlerin, ölümlerin ve katliamların sıradanlaştığı bir dünyada, insan varlığının ve hayatının sadece istatistiki bir veri olarak görülerek zulmün görmezden gelinmesi, evrensel ilkelerin ve bunlara bağlılığın sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Doğu Türkistan, Filistin, Suriye, Arakan ve Yemen başta olmak üzere, mazlum halklara ve insanlara karşı sürdürülen, insanlığın ortak utancı olan katliamları, cinayetleri, açlığa maruz bırakılmayı ve hak ihlallerini şiddetle kınıyor; insanlık âlemini zulme karşı durmaya, barış, adalet, özgürlük ve insan haklarını dünyamıza hâkim kılmak için sorumluluk almaya, zalime ve zulme dur demeye çağırıyoruz.

Toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri doğrultusunda son yıllarda hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak hayata geçirilen toplumsal kazanımların, yargı darbeleri, keyfî tasarruflar ve oldubittilerle yok edilmeye çalışılmasının önünde kararlılıkla durulmalı; güçlü sivil toplum için gerekli siyasi irade ortaya konulmalıdır. Öğrenci andı, anma törenleri gibi ülkenin yakın tarihinde fay hattı hâline getirilen içerik ve ritüeller üzerinden gerginlik üreterek toplumsal kargaşa çıkarma heveslisi mihraklara fırsat verilmemelidir.

2018 yılının özellikle ikinci altı aylık döneminde enflasyonun, maaş ve ücret gelirine bağlı çalışan kesim üzerinde oluşturduğu baskı, yaşattığı mağduriyet ve buna dayalı memnuniyetsizlikleri gidermek adına ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında kamu görevlilerinin hak kayıpları giderilmelidir. Bu doğrultuda, enflasyon farkının yanı sıra kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışın enflasyonun altında kaldığı aylardaki gelir kaybının/maaşlardaki reel ücret azalmasının hesaplanarak, enflasyon tazminatı olarak 2019 Ocak ayı maaşlarıyla birlikte ödenmelidir.

3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir an evvel yerine getirilmeli; kadro ve unvan bazlı değil, memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ek gösterge artışını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.

Kamu personel yönetiminin her aşamasında hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını öngören, kamu görevi üstlenme ve yükselme sürecinin yeteneğe ve kişilerin yetkinliğine göre belirlendiği, en nitelikli ve en ehil kişilerin görev yapma imkânı yakalayabildiği, liyakat ve kariyer temelli, kapsamlı ve kalıcı bir kamu personel sistemi kurulmalıdır.

Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesinin asıl olduğu gerçeğinden hareketle, ücretli- sözleşmeli öğretmenlik önceliğinde kamu personel sisteminde sözleşmeli personel uygulamasının sona erdirilmesi, kadrolu istihdam dışındaki her türlü istihdam şekline son verilmesi; mülakat gibi kamu vicdanını yaralayan ve adaletsizlik üreten personel alım uygulamalarından da vazgeçilmesi hem toplumun genel beklentisinin hem de devletin kamuda kaliteli hizmet vermesinin gereğidir. Anayasal hakları kısıtlayan, eş ile iş arasında tercih yapmaya zorlayan sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen açığı sözleşmelilikle değil, ilave tazminat gibi teşviki yöntemlerle giderilmelidir.

Ülkemizin eğitim sisteminin gelecek projeksiyonunu betimleyen 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin içerdiği tespitleri ve hedefleri yerinde bulmakla birlikte, çözüme yönelik boşlukların tamamlanmasını, belirsizliklerin giderilmesini bekliyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunmadan, özlük hakları iyileştirilmeden, eğitim alanındaki çalışmalara katkıları ve destekleri alınmadan, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde üretilecek politikaların ve alınacak kararların, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin değerinin anlaşılması ve gereğinin yapılması konusundaki söylem değişikliğini olumlu buluyoruz. Bununla birlikte, öğretmenleri moral ve motivasyon açısından çökerten, eğitim sisteminin köküne dinamit koymakla eş değer sorunlu uygulamaların geçmişte bırakılarak, eğitim çalışanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli aktörü ve vazgeçilmez unsuru görülüp saygınlığının artırılması noktasında söylemden icraata geçilmesini sağlayacak somut ve kalıcı adımlar bekliyoruz.

Sendika olarak önerdiğimiz öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi yapılmasına 2023 Eğitim Vizyonunda yer verilmesini yerinde ve gerekli görüyoruz. Ancak, haklı beklenti ve taleplerin karşılandığı, öğretmenlerin görev, yetki, hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarının, mesleki özerkliklerinin ve iş güvencelerinin tanımlandığı, öğretmene destek niteliğinde bir meslek kanunu bekliyor; bu doğrultuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Eğitim çalışanlarının, her geçen gün dozu artarak devam eden, kimi zaman da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının mağduru hâline getirilmesini kınıyor; samimiyet, fedakârlık ve sabır da gerektiren bir mesleği icra eden eğitimcilerin her zaman yanında olduğumuzu bir defa daha dile getiriyoruz. Şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirler getirecek, eğitimciyi darbedenlere, onlara karşı cürüm işleyenlere hak ettikleri cezaların verilmesini sağlayacak hukuki düzenleme ihtiyacının ve talebimizin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz. Üniversitelerimizin araştırma-geliştirme ve kamu hizmeti vizyonu ekseninde bilimsel üretime ve toplumsal hizmete öncelik veren kurumlara dönüştürülmelerinin ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmelerinin ön şartı olan rektörlerin yetkilerinin sınırsızlığı, keyfî kullanımı ve denetimsizliği gibi, yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısını güçlendiren tutumlara, yasakçı, baskıcı, keyfî yönetim anlayışına ve uygulamalara son verilmeli; buna zemin sağlayacak hukuki düzenleme gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerimizin kendilerinden beklenen toplumsal katkıyı sunabilmeleri için akademisyenlerimizin iş güvenceleri sağlanmalı, mali hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli, zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmelerini sağlayacak ve motive edecek bir akademik çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, akademik personel açısından pek çok belirsizlik içermektedir. Bu belirsizliğin keyfî tasarruflarla akademisyenlerin norm kadro fazlası sayılarak başka üniversitelere zorunlu olarak gönderilmesine ve akademik yükselmelerinin engellenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade etmeyeceğimizi, akademisyenlerimizin haksızlığa uğratılmasına fırsat vermeyeceğimizi deklare ediyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliğinin korunması, ayrı bir genel müdürlük olarak hizmetini sürdürmesi ve her hâlükârda kurum personelinin kadro unvanları özelinde hak, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden tüzel kişilik dönemindeki özlük haklarının ve statünün korunması sağlanmalıdır. İnsanlığın ortak birikimi olarak kabul ettiğimiz evrensel ilke ve değerlere dayalı, insan onurunun mutlak şekilde korunduğu bir dünya düzeni, emeğin değerinin tartışılmaz olduğu bir çalışma hayatı inşa etmenin gerekli ve mümkün olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerin, sendikal eylemlerin ve hedeflerin teşvik edilmesi ve birlikte sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, uluslararası alandaki sendikal iş birliği çabalarımızı kararlılıkla yeni platformlara taşıyacağız. Yeni bir döneme girmiş ve daha da güçlenmiş teşkilatımızla, mücadele ruhumuzu kaybetmeden, geldiğimiz noktayla yetinmeden, bizden umutlu olanlar, bize bel bağlayanlar, mazlumlar, mağdurlar ve eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanları için, dün olduğu gibi, bugün de yarın da daha çok çalışacak, çaba harcayacak, azimle, kararlılıkla, alın ve akıl teri dökmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

 

 


Bu haber 132 defa okundu.

Benzer Haberler

Verilen desteğe teşekkür edildi

Verilen desteğe teşekkür edildi

Ata spor kulübü izcileri, 100. Yıl dolayısıyla Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 6-20 Mayıs tarihleri arasında Samsunda gerçekleştirilen kamp dönüşü Başkan Kargı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular. 


Çarşamba, May.22.2019 - 10:01

Vali Dr. Osman Varol, Müzeler Haftası dolayısıyla Amasya Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı

Vali Dr. Osman Varol, Müzeler Haftası dolayısıyla Amasya  Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı

Vali Dr. Osman Varol, Müzeler Haftası dolayısıyla Amasya Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.


Çarşamba, May.22.2019 - 10:00

Suç makinesi yakalandı: 16 suç kaydı, 13 yakalama ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Suç makinesi yakalandı: 16 suç kaydı, 13 yakalama ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 16 suç kaydı bulunan, 9 farlı ilde 13 yakalama kararı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi Nevris Demirtaş’ı (53) kıskıvrak yakaladı.


Çarşamba, May.22.2019 - 09:59

Son tarih 31 Mayıs

Son tarih 31 Mayıs

Amasya Defterdarlığından yapılan açıklamada 7143 sayılı yapılandırma kanunu 5. Taksit ödemesi, 7020 sayılı yapılandırma kanunu 12. Taksit ödemesi, 6736 sayılı yapılandırma kanunu 14. Taksit ödemesi için  son tarih 31 Mayıs 2019 olduğu belirtilerek, vatandaşların mağdur olmaması için bu tarihi dikkate almaları gerektiği belirtildi.


Çarşamba, May.22.2019 - 09:58

Sanatçı ve ekibinden Başkan Sarı’ya hayırlı olsun ziyareti

Sanatçı ve ekibinden Başkan Sarı’ya hayırlı olsun ziyareti

Yerel Sanatçı ve ekibi Amasya Belediye Başkanı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Çarşamba, May.22.2019 - 09:58
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.