GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

 • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Salı, Tem.31.2018 - 14:54
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Şehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasında 1.488 m uzunluğundaki teleferik hattı, tesisinin yapımı işinin mülkiyetin gayriayni hak tesisi ile ve 25 yıl süre ile işletilip, bu süre sonunda İdareye devir edilmesi işi  ,2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g  maddesi gereğince Pazalık Usulü ile  ihaleye çıkartılmıştır.

Madde 2- İhalenin Yapılacağı Adres : Merkez Belediye Parkı Valilik yanı Zabıta Müdürlüğü Hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda, Amasya Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta,iptal etmekte serbesttir.

En Son Teklif ve Doküman Teslim Tarihi ve Yeri: 14/08/2018 saat:12.00 ye kadar Mali Hiz.Müd.İhale ve Satınalma Servisine teslim edilecektir.(Bu tarih ve saatten sonra İhale Dökümanı teslim alınmayacaktır.)

İhale Tarihi                : 14/08/2018  Salı  günü

İhale Saati                 : 14:30

Madde 3-İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel  istekliler de  aşağıdaki şartlar aranır.

 

 1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi ; (2018 yılı)
 2.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2018 yılı)
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2018 yılı)
 4. Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 5.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 6.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 7.  Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.
 8.  Vekaleten ihaleye katılma halinde , vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 9.  İsteklinin ortak girişim olması halinde , bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

 Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1.  İsteklinin 15.000.000,00.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası ) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.
 2. Yukarıdaki kriter , mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
 3. İş ortaklığında , ortaklardan biri , birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

 

 

Geçici Teminatların Miktarı ve süresi

-Geçici teminat miktarı (Muammen Bedelin en az %3’ü) 1.275.000,00.-TL (BirmilyonikiyüzyetmişbeşbinTürkLirası )

-Geçici Teminat Miktarı (yıllık kira bedeli x kira süresi x %3’ü)  75.000,00-TL (yetmişbeşbin)

Mektupların süresi en az 300 gün olacaktır.

 

Madde 4-

Tahmin Edilen(Muammen Bedel)

Yaklaşık Yatırım Maliyeti  : 42.500.000.00  TL + KDV’dir.Yıllık Kira Bedeli 100.000,00 TL+KDV

Geçici teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az  % 3’ü olan   1.275.000,00  TL’dir.

Geçici Teminat (Kira Bedeli üzerinden) 75.000,00 TL

 

Madde 5- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 

İhale dokümanının görülebileceği yer                      :Mali Hizmetler Müd.İhale Servisi

İhale dokümanının satın alınabileceği yer               : Mali Hizmetler Müd.İhale Servisi

Doküman Bedeli: 1.500.00 TL + KDV

 

                                               

Madde 6-İHALENİN ŞEKLİ

2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.                                                                                                                                  

 


Bu haber 727 defa okundu.

Benzer Haberler

Yollar birbirine bağlanıyor

Yollar birbirine bağlanıyor

Suluova İlçe Belediyesi Borsa Mahallesi Soğuk Pınar Sokağı, Site Bulvarına bağlayan yolda genişletme ve tesviye çalışması başlattı.


Cumartesi, Şub.16.2019 - 09:43

“Yetkisiz sendika gerçek dışı hayali tablolarla yanıltmaya devam ediyor”

“Yetkisiz sendika gerçek dışı hayali tablolarla yanıltmaya devam ediyor” Memur Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, biz erdemliler hareketi memur-sen olarak gerçek verilerle rakamları da yazarak net bir şekilde kazanımlarımızı yazıyoruz. “Yetkisiz sendika gerçek dışı hayali tablolarla yanıltmaya devam ediyor” dedi.


Cumartesi, Şub.16.2019 - 09:42

Vali Varol Müftü Keşvelioğlu’nu ziyaret etti

Vali Varol Müftü Keşvelioğlu’nu ziyaret etti

Vali Dr. Osman Varol’u ziyaretinde, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve müftülük yetkilileri karşıladı.


Cumartesi, Şub.16.2019 - 09:41

“Şiddetle kınıyoruz”

 “Şiddetle kınıyoruz”

Yeniden Refah Partisi Amasya Kurucu İl Başkanı Mustafa Erişgen, Fransa'nın 24 Nisan'ı "sözde ermeni soykırımını anma günü" ilan etme girişimini şiddetle kınıyoruz dedi. 


Cumartesi, Şub.16.2019 - 09:40

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu Zübeyde Hanım İlkokulu Ana Sınıfını ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.


Cumartesi, Şub.16.2019 - 09:39
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.