GAZETELER

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Perşembe, May.31.2018 - 08:36
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ TAŞINIR SATIŞ İHALESİ İLANI

Amasya İli Taşova İlçesi Alpaslan köyü sınırları içerisindeki ekmek fırını ile un fabrikası olan bina, İdaremiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılmış ve sonrasında tapu devri yapılmıştır. Ancak un fabrikasının içerisinde yine İdaremize ait aşağıda yazılı malzemelerin cinsi, sayısı ve özellikleri belirtilen 55 kalemden ibaret ikinci el makine ve teçhizatların tamamının 28.905,00 TL muhammen bedelle, İl Encümeninin 22/05/2018 tarih ve 166 sayılı kararına istinaden 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 14:30 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile  Amasya İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda (İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:97 / AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartname gereğince satış ihalesi yapılacaktır.  

No

Malzemenin Cinsi ve Özellikleri

Miktarı (Adet)

Durumu - Açıklamalar

Muhammen Bedeli

ve Geçici Teminatı

1

Vas Düdüğü

9

Bodrum katta, faal

55 (ellibeş)  KALEMDEN OLUŞAN İKİNCİ EL TEÇHİZATLARDAN ALET EDEVAT VE TAŞINIR MALZEMENİN TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ  28.905,00 TL OLUP,  % 3 GEÇİCİ TEMİNATI 867,15  TL VE İHALE ŞARTNAME BEDELİ 50,00 TL’DİR.

2

Bomine

1

Bodrum katta

3

Motor

1

10 BG

4

Ahbar Vidası Motoru

1

1.5 BG

5

Motor

1

75 BG

6

Traburun Mili

1

 

7

Vas Kayışı

8

 

8

Kasnak

8

 

9

Kepek Kuburu

1

 

10

Razbol Kuburu

1

 

11

Bonkalite Kuburu

1

 

12

Motor

1

7.5 BG

13

Aspiratör

1

 

14

Elavatör

1

Temizlemeden Gelen

15

Elavatör

1

Yıkamaya Döken

16

Trilyon

1

2 m boyunda

17

Yıkama Vidası Komple

1

 

18

Motor

1

1.1 BG

19

V kayışı

1

 

20

V kayışı

1

Demonte halde, yerde

21

Vals

4

80’lik

22

Vals

2

100 ‘lük

23

Motor

1

4 BG

24

Tahta Ambar

3

 

25

Un Kuburu

2

 

26

Toplama Borusu Camı

9

Toplama Borusunda

27

Toplama Camı

4

Toplama Borusunda

28

Ana Pano Dolabı

1

 

29

Sigorta Dolabı

1

 

30

Kompanzasyon Panosu Dolabı

1

 

31

Filtre Motoru

1

1.5 BG

32

Filtre Eğri Kolu

1

Filtrenin içinde

33

Filtre Torbası

6

 

34

Primatik Motoru

1

40 BG

35

Primatik Toplama Borusu

1

 

36

B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D1 Siblonları

8

 

 

37

Siblon Motorları

2

1.5 BG

38

Elek

2

 

 

 

39

Elek Motoru

2

2.5 BG

 

 

40

Elek V Kayışı

2

 

 

 

41

Birinci Eleğin Torbaları

16

 

 

 

42

İkinci Eleğin Torbaları

20

 

 

 

43

Vas Ambarı

1

 

 

 

44

Ambar Elavatörü

1

 

 

 

45

Motor

1

1.5 BG

 

 

46

Ambar Vidası Motoru

1

1.5 BG

 

 

47

Yıkama Elevatörü Motoru

1

1.5 BG

 

 

48

Su Ambarı

1

Saç depo,atıl durumda

 

 

49

Motor ( 15 BG, 4 adet )

2

 

 

 

50

Motor ( 20 BG, 1 adet )

1

 

 

 

51

Çiftli Kepek Fırçası

1

 

 

 

52

Toz Aspiratörü

2

 

 

 

53

Tarar Makinesi ve Toz Siklonu

1

 

 

 

54

Vals

2

 

 

 

55

Dik Yıkama Makinesi

1

 

 

 

   
 

     İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

  •  Gerçek kişi olması halinde;

1-     T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti,

2-     Kanuni İkametgah sahibi olmaları ve belgelendirmeleri ( Nüfus Müdürlüklerinden),

3-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname,

4-     Geçici teminatın (yüzde üç;  867,15 TL) yatırıldığına ilişkin belge aslı,

5-     İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti,

6-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B-   Tüzel kişi olması halinde;

1-      Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu  yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2-     Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3-     İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri

4-     Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti

5-     İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti,

6-     Geçici teminat (yüzde üç; 867,15 TL) mektubu veya makbuzun aslı

7-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

8-     Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge

9-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname 

10-   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

C-    Ortak Girişim olması halinde:   Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

11-İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini Halk Bankası Amasya Şubesi TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 nolu İl Özel Hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir. (Banka dekontunun İhale Komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.)

12-    İhaleye katılan her istekli satılacak taşınırları görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.amasyaozelidare.gov.tr adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  ücretsiz görülebilir. İhale Şartnamesi ve eklerini Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  temin edilebilir.

İletişim : 0 358 210 00 50 Dahili : 270-255' den bilgi alınabilir.

             İLAN OLUNUR.

 


Bu haber 346 defa okundu.

Benzer Haberler

Yeni Amasyaspor'da hesaplar üç puan üzerine

Yeni Amasyaspor'da hesaplar üç puan üzerine Spor Toto Bölgesel Amatör liginde bu hafta Amasya 12 Haziran stadyumunda 1957 Ünyespor ile karşılaşacak olan Yeni Amasyaspor'da hesaplar üç puan üzerine yapılıyor.


Cumartesi, Eki.20.2018 - 09:37

“Türkü Türkü Türkiyem” projesi UDS tarafından ödüllendirildi

“Türkü Türkü Türkiyem” projesi UDS tarafından ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Türkiye Koordinatörlüğü tarafından 2009 yılından bu yana yürütülen "eTwinning Avrupa Okul Ortaklıkları Programı" kapsamında gerçekleştirilen projelerin kalite etiketleri, ulusal çapta ‘Ulusal Kalite Etiketi’, Avrupa çapında ise ‘Avrupa Kalite Etiketi’ ile ödüllendirilmektedir. Bu bağlamda Merkez ilçe Atatürk İlkokulu İngilizce Öğretmeni Tuğçe Batmaz, yapmış olduğu çalışmalarla UDS tarafından ‘Ulusal Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi.


Cumartesi, Eki.20.2018 - 09:36

“Türk milli kimliğine alerji duyan bu ayrılıkçılara geçit verilmemeli”

“Türk milli kimliğine alerji duyan bu ayrılıkçılara geçit verilmemeli”

MHP Amasya il Başkanı Erhan Demir8 Ekim 2013’te Türk'üm diyemeyen zihniyetler tarafından kaldırılan Öğrenci Andı, Danıştay’ın kararı ile geri döndü” dedi.


Cumartesi, Eki.20.2018 - 09:34

“Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum”

“Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum”

Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Cumartesi, Eki.20.2018 - 09:33

“Muhtarlar, devletimizin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilcileridir”

“Muhtarlar, devletimizin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilcileridir”

Vali Dr. Osman Varol, "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Cumartesi, Eki.20.2018 - 09:32
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.